Om Safe4 Risk Solutions


Safe4 Risk Solutions AS er et datterselskap av Safe4 Security Group AS.
Safe4 Risk Solutions tilbyr konsulenttjenester innen sikkerhet og risikohåndtering til offentlig og privat næringsliv. Selskapet tilbyr også sin erfaring og kompetanse til skoler, barnehager og andre utdanningsinstitusjoner.

Selskapet har spesialisert seg på løsninger som sikrer maritim infrastruktur og innfrir myndigheters krav til beredskap. Safe4 Risk Solutions tilbyr bærekraftige, strategiske konsulenttjenester til norske virksomheter med spesielle behov for høysikkerhetstjenester. Tjenestene skal være særlig anerkjente og basert på integritet, innovasjon, omdømme og kompetanse.

Vi tilbyr en profesjonell og konfidensiell rådgivning og trening til statlige, kommunale og andre offentlige virksomheter, frivillige organisasjoner, privat næringsliv, maritime virksomheter og utdanningsinstitusjoner. Hvert enkelt oppdrag tilpasses den enkelte kundes behov for målsøm.

Safe4 Risk Solutions AS er et ledende sikkerhets- og risikohåndteringsselskap.

SERTIFISERINGER
Safe4 Risk Solutions AS har Kystverkets godkjenning som RSO selskap og er godkjent av Kystverket som kursholder av PFSO kurs med referanse 2014/1794-2.

KONSULENTENE
Instruktørene er utdannet innen pedagogikk, ISPS koden og sikkerhetsfaget. De har  erfaring innen arbeid med ISPS koden siden 2004 og omfatter også en lang rekke ISPS relaterte kurs.
Konsulentenes brede internasjonale erfaring innen sikkerhet og trussel- og risikovurdering bygger de videre på og kan tilby ledere av barnehager og skoler rådgivning og verktøy for håndtering av terrorsituasjoner og andre trusler mot barnas trygghet.