If you recognize that line, you’re likely a fellow literary enthusiast with a penchant for classics, like me. Maybe Shakespeare is your forte, or maybe you go even further back. Maybe you’re a Homer or Socrates fanatic; maybe you get your kicks out of allusions to the Old Testament. Around here, we’ll mostly be discussing works from the 1800s and later, but even if you’re not interested in the more modern literature of Jane Austen and C.S. Lewis, it doesn’t mean you won’t find something to bewitch your mind and ensnare your senses (Harry Potter, anyone?).

  • Roy Borglin

Leave a Comment

Guy Power

INSTRUKTØR

Daglig leder for Safe4 Risk Solutions, datterselskap i Safe4 Security Group konsernet.

Jobbet siste fire år innenfor sikring av havner og havneanlegg med sårbarhetsanalyser, krise- og beredskapsplaner, sikringsrevisjoner, opplæring og øvelser samt krise- og beredskaps- opplæring og øvelser som inkluderer alvorlige tilsiktet uønskede hendelser og forsettlige handlinger.

BAKGRUNN
45års fartstid i sikkerhetsbransjen. Militær bakgrunn og flere års erfaring fra Britiske militær elitestyrke. Operativ tjeneste fra nasjonale og internasjonale sikkerhetspolitiske krise- og konflikter.

Sikkerhetskonsulent og rådgiver for norske og skandinaviske offentlig etater og private virksomheter innen samfunnssikkerhetsutfordringer rundt krise- og beredskap med hovedfokus på sårbarhetshetsanalyse, krise- og beredskapsplanlegging, opplæring, øvelser og moderne innovative og bærekraftige sikkerhetsløsninger.
Bred kompetanse på ISPS og sikring av havner og havneanlegg