For anyone who isn’t familiar with the plot, here’s a simple summary (spoilers ahead!): young lovers Jay Gatsby and Daisy Buchanan begin a relationship before Gatsby leaves her to fight in World War I. When he returns to go to school, he discovers that his beloved Daisy has found her way into the arms of a richer man. Gatsby then devotes himself to becoming the ideal candidate for her love so he can win her back. Unfortunately for Gatsby, it isn’t that easy.

Through a series of misunderstandings, Daisy’s husband’s mistress’s husband (got that?) blames Gatsby for the death of his wife, which was actually Daisy’s fault. But hell hath no fury like a crazy guy scorned, and he tracks Gatsby down and kills him before committing suicide himself. Très tragique, n’est-ce pas?

  • Roy Borglin

Leave a Comment

Guy Power

INSTRUKTØR

Daglig leder for Safe4 Risk Solutions, datterselskap i Safe4 Security Group konsernet.

Jobbet siste fire år innenfor sikring av havner og havneanlegg med sårbarhetsanalyser, krise- og beredskapsplaner, sikringsrevisjoner, opplæring og øvelser samt krise- og beredskaps- opplæring og øvelser som inkluderer alvorlige tilsiktet uønskede hendelser og forsettlige handlinger.

BAKGRUNN
45års fartstid i sikkerhetsbransjen. Militær bakgrunn og flere års erfaring fra Britiske militær elitestyrke. Operativ tjeneste fra nasjonale og internasjonale sikkerhetspolitiske krise- og konflikter.

Sikkerhetskonsulent og rådgiver for norske og skandinaviske offentlig etater og private virksomheter innen samfunnssikkerhetsutfordringer rundt krise- og beredskap med hovedfokus på sårbarhetshetsanalyse, krise- og beredskapsplanlegging, opplæring, øvelser og moderne innovative og bærekraftige sikkerhetsløsninger.
Bred kompetanse på ISPS og sikring av havner og havneanlegg