Våre kurs

PFSO Kurs


Available Dates: 1 October 2016, 11 October 2016, 1 November 2016
Locations: New York, NY 10010

Et lovpålagt kurs for deg som skal jobbe som PFSO(sikringsleder) i et havneanlegg.

Om kurset

Kurset er basert på IMO Model Course 3.21 – Port Facility Security Officer, kurset er tilpasset norske forhold. Kurset er godkjent av kystverket som kurs for PFSO.

Deltakerne skal, gjennom anvendelse av ISPS koden, samt tilført kunnskap om trusler og sikringstiltak, etter endt kurs bli satt i stand til å kunne planlegge, dimensjonere, organisere, iverksette og lede sikringsarbeidet i et havneanlegg. Herunder også sikre utviklingen av en sårbarhetsvurdering(PFSA), sikre utviklingen av, implementere, vedlikeholde og oppdatere en sikringsplan(PFSP), kommunisere med skipenes sikringsoffiserer(SSO), kommunisere med rederienes sikringsoffiserer(CSO), kommunisere med norske myndigheter.

Sentral kurslitteratur er ISPS koden og Forskrift om sikring av havneanlegg.

Kurset avholdes innenfor normal arbeidstid over 3 dager. På dette kurset står praktisk oppgaveløsning under veiledning sentralt i undervisningen. Det stilles ikke krav til forkunnskaper for å gjennomgå kurset.

Hvem bør delta

Den primære målgruppen for dette kurset er personell som skal jobbe som PFSO, stedfortreder for PFSO, assisterende PFSO, eller annet personell som er gitt oppgaver normalt underlagt stillingen PFSO i et havneanlegg.

Men kurset er også godt egnet for personell som skal jobbe som PSO i en havn, RSO, daglig leder for et havneanlegg, eller andre som er tilknyttet det administrative eller organisatoriske arbeidet med sikring av et havneanlegg eller en havn.

Innhold

Det nærmere innhold angis slik:

Maritimt sikkerhetsregelverk                              Identifisering av trusler

Sikkerhetsansvar og roller                                Sikringstiltak i et havneanlegg

Sårbarhetsvurdering(PFSA) og inspeksjoner      Nødberedskap, driller og øvelser

Sikkerhetsutstyr Sikkerhetsadministrasjon         Sikkerhetsopplæring og trening

Sikringsplan for et havneanlegg(PFSP)

When & Where

Manhattan / NYC

Courses Name

Courses Address

August 01, 2016

from 6:30 PM to 8:30 PM (EST)

Daglig leder for Safe4 Risk Solutions, datterselskap i Safe4 Security Group konsernet. Jobbet siste fire år innenfor sikring av...

Guy Power