Brannvern Grunnkurs


Om kurset

Kurset gir en innføring i grunnleggende brannkunnskaper fra brannårsaker til brannteori og brannslokking, samt hvordan forebygge at brann oppstår.

Kurset er på 3 timer og kan avholdes innenfor de tidsrom som passer virksomheten best. Det stilles ikke krav til forkunnskaper for å gjennomgå kurset.

Hvem bør delta

Kurset er egnet for alle arbeidstakere som har befatning med brennbare stoffer.
Det kreves ingen forkunnskaper.
Myndighetene påpeker at:
Arbeidstakere har plikt til å fremme sikkerheten for å forebygge branner mv…
(Brann- og Eksplosjonsvernloven § 25
)

Innhold

Motivasjon og holdninger for godt brannvern
Hva er brann? -Brann på jobb og fritid
Hva betyr brannskiltingen
Konsekvenser av brann
Brannårsaker og brannteori
Hvordan oppdage brann
Hvem gjør hva når brannalarmen går?
Branninstruks og evakuering
Slokking, teori og praktisk øvelse

Kontakt

Forespørsler om kurset og påmelding kan rettes til Guy Power på mail gp@safe4.com eller telefon  958 69 490.

Etter forespørsel og bestilling kan vi levere dette kurset på lokasjon til ønsket tidspunkt.