Kurs i kaivakt


Om kurset

Deltakerne skal, gjennom dette kurs, samt tilført kunnskap om eget havneanleggs PFSP(lokal opplæring), etter endt kurs bli satt i stand til å utøve sine oppgaver som kaivakt.

Sentral kurslitteratur er ISPS koden, Forskrift om sikring av havneanlegg og havneanleggets sikringsplan.

Kurset krever 6 timer i tid, og kan avholdes innenfor de tidsrom som passer best for virksomheten. På dette kurset står praktisk oppgaveløsning under veiledning sentralt i undervisningen. Det stilles ikke krav til forkunnskaper for å gjennomgå kurset.

Hvem bør delta

Den primære målgruppen for dette kurset er personell som skal jobbe som kaivakt i et mindre havneanlegg. Dette kan være vektere og kaivakter.

Men kurset er også godt egnet som påbygging for sikringsledere i mindre havneanlegg. Dette kan være PFSO i et havneanlegg, PFSOs stedfortreder og assistenter, PSO i en havn, RSO, daglig leder for et havneanlegg, eller andre som er tilknyttet det administrative eller organisatoriske arbeidet med sikring av et havneanlegg eller en havn.

Innhold

Ansvar og oppgaver for kaivakt og personell med permanent adgang

Kunnskap om nåværende trusselsituasjon og aksjonsmønster

Gjenkjennelse, på en ikke-diskriminerende måte, av karakteristika og atferds mønster til personer som kan utgjøre en trussel

Teknikker som brukes til å omgå sikkerhetstiltak

Kontroll teknikker for styring av menneskemengder

Inspeksjon, kontroll og overvåkingsteknikker

Metoder for fysisk søk av personer, personlig eiendeler, bagasje, skipslast og skipsforsyninger

Bruk, testing, kalibrering og vedlikehold av sikringsutstyr og systemer

Kunnskap om nød prosedyrer og beredskapsplaner

Sikkerhets relatert kommunikasjon

Prosedyrer og rutiner knyttet til havneanleggets sikringsplan

Håndtering av maritimt sikringsnivå 2 og 3

Kontakt

Forespørsler om kurset og påmelding kan rettes til Guy Power på mail gp@safe4.com eller telefon  958 69 490.

Etter forespørsel og bestilling kan vi levere dette kurset på lokasjon til ønsket tidspunkt.

Kurs Sted Dato Varighet
Kurs for kaivakt Etter avtale Etter avtale 1 dag