Kurs for personell gitt permanent adgang


Om kurset

Kurset er basert på IMO Model Course 3.25 – Security Awareness Training for Port Facility Personnel, kurset er tilpasset norske forhold.

Deltakerne skal, gjennom dette kurs, samt tilført kunnskap om eget havneanleggs PFSP(lokal opplæring), etter endt kurs bli satt i stand til å styrke sikringen av havneanlegget, ved å forstå eget ansvar, forpliktelser og begrensninger, forstå, gjenkjenne og respondere riktig på sikringshendelser og trusler, bidra til årvåkenhet og sikkerhetsbevissthet.

Sentral kurslitteratur er ISPS koden og Forskrift om sikring av havneanlegg.

Kurset krever litt under 1 arbeidsdag i tid og kan avholdes innenfor de tidsrom som passer virksomheten best. På dette kurset står praktisk oppgaveløsning under veiledning sentralt i undervisningen. Det stilles ikke krav til forkunnskaper for å gjennomgå kurset.

Hvem bør delta

Den primære målgruppen for dette kurset er personell som er gitt/skal gis permanent adgang til et havneanlegg uten å være gitt særlige sikkerhetsmessige oppgaver.

Innhold

ISPS koden del B18.3

«Resten av havneanleggets personell skal etter behov ha kunnskap om og være kjent med de relevante bestemmelsene i havneanleggets sikkerhetsplan innenfor noen eller alle områder nedenfor:

Betydningen av de ulike beredskapsnivåene og kravene på hvert nivå,

Kunnskap om havneanleggets nød- og beredskapsplaner samt prosedyrene,

Gjenkjenning og påvisning av våpen, farlige stoffer og innretninger,

Gjenkjenning av kjennetegnene ved og atferdsmønstrene til personer som kan utgjøre en sikkerhetstrussel

Metoder som brukes til å omgå sikkerhetstiltak»

Kontakt

Forespørsler om kurset og påmelding kan rettes til Guy Power på mail gp@safe4.com eller telefon  958 69 490.

Etter forespørsel og bestilling kan vi levere dette kurset på lokasjon til ønsket tidspunkt.