Kurs for personell med særskilt sikringsansvar


Om kurset

Kurset er basert på IMO Model Course 3.24 – Security Awareness Training for Personnel with Designated Security Duties, kurset er tilpasset norske forhold.

Deltakerne skal, gjennom dette kurs, samt tilført kunnskap om eget havneanleggs PFSP(lokal opplæring), etter endt kurs bli satt i stand til å utøve sine oppgaver som særskilt sikringspersonell.

Sentral kurslitteratur er ISPS koden og Forskrift om sikring av havneanlegg.

Kurset krever 2 arbeidsdager i tid, men kan avholdes innenfor de tidsrom som passer best for virksomheten. På dette kurset står praktisk oppgaveløsning under veiledning sentralt i undervisningen. Det stilles ikke krav til forkunnskaper for å gjennomgå kurset.

Hvem bør delta

Den primære målgruppen for dette kurset er personell som skal jobbe med særlige sikkerhetsmessige oppgaver i et havneanlegg. Dette kan være vektere, kaivakter, lastevakter, lasteoperatører, resepsjonister mm.

Men kurset er også godt egnet som påbygging for sikringsledere i havneanlegg, eller havn. Dette kan være PFSO i et havneanlegg, PFSOs stedfortreder og assistenter, PSO i en havn, RSO, daglig leder for et havneanlegg, eller andre som er tilknyttet det administrative eller organisatoriske arbeidet med sikring av et havneanlegg eller en havn.

Innhold

Kunnskap om nåværende trusselsituasjon og aksjonsmønster

Gjenkjennelse og deteksjon av våpen, farlige substanser, gjenstander og innretninger

Gjenkjennelse, på en ikke-diskriminerende måte, av karakteristika og atferds mønster til personer som kan utgjøre en trussel

Teknikker som brukes til å omgå sikkerhetstiltak

Kontroll teknikker og styring av menneskemengder

Inspeksjon, kontroll og overvåkingsteknikker;

Metoder for fysisk søk av personer, personlig eiendeler, bagasje, skipslast og skipsforsyninger

Bruk, testing, kalibrering og vedlikehold av sikringsutstyr og systemer

Kunnskap om nød prosedyrer og beredskapsplaner

Sikkerhets relatert kommunikasjon

Kontakt

Forespørsler om kurset og påmelding kan rettes til Guy Power på mail gp@safe4.com eller telefon  958 69 490.

Etter forespørsel og bestilling kan vi levere dette kurset på lokasjon til ønsket tidspunkt.