Referanser


Vi tilbyr bærekraftige, strategiske konsulenttjenester til norske virksomheter med spesielle behov for høysikkerhetstjenester. Tjenestene skal være særlig anerkjente basert på integritet, innovasjon, omdømme og kompetanse. Vi tilbyr en profesjonell og konfidensiell rådgivning og trening til statlige, kommunale og andre offentlige virksomheter, frivillige organisasjoner, privat næringsliv, maritime virksomheter og utdanningsinstitusjoner. Hvert enkelt oppdrag tilpasses den enkelte kundes behov for målsøm.
Safe4 Risk Solutions AS er et ledende sikkerhets- og risikohåndteringsselskap.

SERTIFISERINGER
Safe4 Risk Solutions AS er sertifisert………

KONSULENTENE
…….presentere bakgrunn)