ISPS revisjon


ISPS koden Del A 16.4, Del B 16.58 Forskrift om sikring av havneanlegg fastsetter et krav om revisjon av sikringsplan for havneanlegg.

Omfang og myndighetskrav

Hyppighet og metode for sikringsrevisjon skal fastsettes i havneanleggets sikringsplan. Kystverket har imidlertid klare anbefalinger om hyppighet for norske havneanlegg. Revisjonen må utføres av en person uavhengig av den reviderte virksomheten. Revisor må inneha PFSO kompetanse.

Vi bistår med skreddersøm og arrangere kurs tilpasset din virksomhet.  Kontakt oss

Revisors kompetanse

Safe4s maritime sikringskonsulenter innehar PFSO kompetanse, sikring og sikkerhetskompetanse og kompetanse/erfaring fra revisjonsvirksomhet.

 Metodikk

Våre revisjoner følger en fast metodikk og gir sporbarhet i gjennomføringen. Metoden har basis i ISPS koden, norske forskrifter, og revisjonsteknikk fra kvalitetsstyringssystemer etter ISO 9001 modellen.

Gjennomføring

Sikringsrevisjonen innebærer et revisjonsmøte med gjennomgang av dokumentasjon, revisjonssamtaler og befaring av havneanlegget. Etter revisjonen vil kunden få en rapport med funn fra revisjonen.