Sårbarhetsvurdering og analyse


Safe4 Risk Solutions AS er en tilbyder av sårbarhetsvurdering og -analyser for bedrifter med særskilt behov for sikring mot alvorlige tilsiktede uønskede handlinger. Vi tilbyr og leverer vurderinger og analyser tilpasset flere sektorer/virksomheter, herunder både statlige, kommunale og andre offentlige virksomheter, frivillige organisasjoner, privat næringsliv, maritime virksomheter og utdanningsinstitusjoner.

Vi bistår med skreddersøm og arrangere kurs tilpasset din virksomhet.  Kontakt oss

Sårbarhetsvurderingene Safe4 utfører bygger på relevant regelverk og metodikk fastsatt i NS5832 og NS5814.

Sårbarhetsvurderingen skal være korrekt og angivende for trussel- og sårbarhetsbildet for den enkelte kunde og/eller lokasjon.