Safe4 Risk Solutions AS

Vi er et ledende sikkerhets- og risikohåndteringsselskap innen sikring mot alvorlige tilsiktede uønskede handlinger.
Vi leverer et bredt spekter av tjenester nasjonalt innen rådgivning på sikkerhet.


 • Sikre havner

  Sikring av havn og havneanlegg i henhold til ISPS-koden.

  Les mer
 • Trygge skoler

  Sikring av utdanningsinstitusjoner mot alvorlige tilsiktede skadelige handlinger

  Les mer
 • Sikre bedrifter

  Sikring av private næringslivsbedrifter mot tradisjonell vinningskriminalitet

  Les mer
 • Internasjonale organisasjoner

  Sikkerhet for ansatte som reiser internasjonalt i høyrisiko områder

  Les mer