flyplass

Internasjonale virksomheter

Som virksomhetsleder er du ansvarlig for dine medarbeideres sikkerhet. Er du leder for en internasjonal virksomhet er det viktig å sikre sine ansatte også når de er på reise eller jobber på en utsatt geografisk lokasjon.  Har din virksomhet aktiviteter i områder med ustabil politisk eller militær situasjon, er det viktig og klokt å sørge for at organisasjonen er best mulig rustet til å takle hendelser som kan skade virksomheten, ansatte eller  selskapets omdømme.

VI  GIR DEG VERKTØYENE OG KOMPETANSEN
slik at din organisasjon kan agere på best mulig måte i en truet situasjon. Vi trener din organisasjon i å oppdage avvik fra normaliteter, og gjennom denne treningen kan organisasjonen bedre forhindre at en hendelse inntreffer eller eskalerer. Med gode verktøy og trening har du en plan og kan iverksette tiltak mot tilsiktede og utilsiktede hendelser.

FOR SENT Å PLANLEGGE NÅR HENDELSEN HAR INNTRUFFET
Nøkkelen til å være forberedt er gode gjennomarbeidet planverk og prosedyrer, og ikke minst; Trening og atter trening.

Safe4 Risk Solutions bistår din bedrift med ulike rådgivingstjenester og øvelser, slik at alle ansatte vet sin funksjon og vet hvordan de skal agere skulle en uønsket hendelse skje i eller rundt bedriften eller mens ansatte er på tjenestereise.

Safe4 Risk Solutions inngår i et nettverk av tilbydere innenfor Risk Management og dekker hele verden.

x Logo: ShieldPRO
This Site Is Protected By
ShieldPRO