Kurs


Safe4 Risk Solutions AS er en tilbyder av kurs for virksomheter med særskilt behov for spesiell kompetanse innen forebygging og beredskap mot alvorlige tilsiktede uønskede handlinger. Vi tilbyr og leverer kurs tilpasset flere sektorer/virksomheter, herunder både statlige, kommunale og andre offentlige virksomheter, frivillige organisasjoner, privat næringsliv, maritime virksomheter og utdanningsinstitusjoner. Vi tilbyr også andre kurs innen relaterte fagområder.

Vi er fleksible i forhold til avvikling av og rammer på kurs. Som deltaker kan du enten delta på et av våre planlagte åpne kurs, eller vi kan på forespørsel holde kurs on-site for din virksomhet til tider og datoer som passer dere.

Safe4 Risk Solutions AS er godkjent av kystverket som kursholder av PFSO kurs med referanse 2014/1794-2.

Våre kursholdere er utdannet innen pedagogikk, ISPS koden, forebyggende sikkerhet og beredskap.

INSTRUKTØRER


Daglig leder for Safe4 Risk Solutions, datterselskap i Safe4 Security Group konsernet.

Jobbet siste fire år innenfor sikring av havner og havneanlegg med sårbarhetsanalyser, krise- og beredskapsplaner, sikringsrevisjoner, opplæring og øvelser samt krise- og beredskaps- opplæring og øvelser som inkluderer alvorlige tilsiktet uønskede hendelser og forsettlige handlinger.

BAKGRUNN
45års fartstid i sikkerhetsbransjen. Militær bakgrunn og flere års erfaring fra Britiske militær elitestyrke. Operativ tjeneste fra nasjonale og internasjonale sikkerhetspolitiske krise- og konflikter.

Sikkerhetskonsulent og rådgiver for norske og skandinaviske offentlig etater og private virksomheter innen samfunnssikkerhetsutfordringer rundt krise- og beredskap med hovedfokus på sårbarhetshetsanalyse, krise- og beredskapsplanlegging, opplæring, øvelser og moderne innovative og bærekraftige sikkerhetsløsninger.
Bred kompetanse på ISPS og sikring av havner og havneanlegg


 • PFSO kurs

  Et lovpålagt kurs for deg som skal jobbe som PFSO (sikringsleder) i et havneanlegg.

  Les mer
 • Kurs for kaivakt

  Et kurs for deg som skal jobbe kai-vakt i et mindre havneanlegg.

  Les mer
 • Særskilt sikringsansvar

  Et kurs for deg som skal jobbe med særlige sikringsmessige oppgaver i et havneanlegg.

  les mer
 • Personell med permanent adgang

  Et kurs for deg som er gitt permanent adgang til havn godkjent for mottak av skip i internasjonal trafikk.

  les mer
 • Brannvern grunnkurs

  Kurset gir en innføring i grunnleggende brannkunnskaper fra forebygging til slokking.

  Les mer
 • Brannvernlederkurs

  Et kurs for personell som skal dimensjonere, organisere og lede brannvern i en virksomhet.

  Les mer
 • Brannvern og beredskap for industrivern

  Kunnskapsbasert opplæring av innsatspersonell i industrivern og virksomhetens beredskapsplan.

  les mer
 • HMS kurs for ledere

  For deg med permanent adgang til et havneanlegg godkjent for mottak av skip i internasjonal trafikk.

  les mer
 • Farlig gods/farlig stoff

  Kurset er egnet for alle som har befatning med farlige stoffer / farlig gods.

  les mer