offentlig-1200x250

Offentlige virksomheter

Alle virksomheter bør ha kriseberedskapsplaner. Ting kan gå galt, og et økende trusselbilde øker nødvendigheten av å være godt foreberedt. Terroraksjoner, flom, jordskred, skogbranner, skade og brudd på kritisk infrastruktur kan true virksomheter og borgerne.

Safe4 Risk Solutions har lang erfaring i å rådgi og trene kommuner og offentlige virksomheter og bistå med å få på plass et best mulig skreddersydd planverk for lokal kriseberedskap.  Safe4 kan bistå din organisasjon med å trygge verdier og borgere, blant annet med å gjennomføre kriseberedskapsøvelser som koordinerer flere etater i kommunen.

VI  GIR DEG VERKTØYENE OG KOMPETANSEN
slik at din organisasjon kan agere på best mulig måte i en truet situasjon. Vi trener din organisasjon i å oppdage avvik fra normaliteter, og gjennom denne treningen kan organisasjonen bedre forhindre at en hendelse inntreffer eller eskalerer. Med gode verktøy og trening har du en plan og kan iverksette tiltak mot tilsiktede og utilsiktede hendelser.

FOR SENT Å PLANLEGGE NÅR HENDELSEN HAR INNTRUFFET
Nøkkelen er gode gjennomarbeidet planverk og prosedyrer, og ikke minst; trening og atter trening.

Safe4 Risk Solutions bistår din organisasjon med ulike rådgivingstjenester og øvelser, slik at alle ansatte vet sin funksjon og kan bidra til beskyttelse av seg selv, sine kollegaer, eiendeler og eiendom din virksomhet forvalter samt virksomhetens omdømme, skulle en uønsket hendelse skje i eller rundt virksomheten eller i samfunnet hvor din virksomhet har ansvaret for  sikkerheten til borgerne.

x Logo: ShieldPRO
This Site Is Protected By
ShieldPRO