HMS kurs for ledere

OM KURSET

Kurset dekker hms-opplæring for ledere iht Arbeidsmiljølovens § 3-5. Kurset er på seks timers varighet.

HVEM BØR DELTA

Kurset er oppbygd for virksomhetens toppleder, men er også egnet for mellomledere.

Det stilles ikke krav til forkunnskaper for å gjennomgå kurset.

INNHOLD

Arbeidstilsynets forventninger
Arbeidsmiljøloven, aml, om:
Partenes plikter
Arbeidsmiljøfaktorer
Verneombud og AMU mv.

Vi ser på Internkontrollforskriften, IK, om:

  • Systematisk HMS-arbeid
  • Avvik og tiltak

Vi ser på Arbeidsmiljøforskriftene om:

  • Organisering, ledelse og medvirkning
  • Arbeidsplassen
  • Utførelse av arbeid
  • Produsentforskriften
  • Tiltak og grenseverdier
  • Administrative ordninger

Vi ser på beredskap om:

  • Safety / security / brannvern
  • Håndtering av katastrofer mv.

KONTAKT

Forespørsler om kurset og påmelding kan rettes til Guy Power på mail gp@safe4.com eller telefon  958 69 490.

Etter forespørsel og bestilling kan vi levere dette kurset på lokasjon til ønsket tidspunkt.

x Logo: ShieldPRO
This Site Is Protected By
ShieldPRO