Brannvern og beredskap for industrivern


Om kurset

Myndighetene krever at:

Innsatspersonene skal ha nødvendig kunnskap om virksomheten og beredskapsplanen og ha kvalifikasjoner for å håndtere virksomhetens uønskede hendelser. (Forskrift om industrivern)

Kurset går over 2 dager med 12 timer innføring i beredskap og brannvern.

Hvem bør delta

Kurset er beregnet for deltagere i virksomheters industrivern.
Det stilles ikke krav til forkunnskaper for å gjennomgå kurset.

Innhold

 • Industrivern som virksomhetens egenbeskyttelse
 • Industrivern og beredskap
 • Motivasjon for god beredskap
 • God innsats
 • Brannårsaker
 • Lovgivning
 • Brannteori
 • Risikoanalyse
 • Farlige stoffer og branngasser
 • Varmt arbeid
 • Brannslokking
 • Alarmen går
 • Evakuering
 • Orden og sikring, trafikkdirigering
 • Mottak av nødetatene
 • Info til media, pårørende, naboer

Kontakt

Forespørsler om kurset og påmelding kan rettes til Guy Power på mail gp@safe4.com eller telefon  958 69 490.

Etter forespørsel og bestilling kan vi levere dette kurset på lokasjon til ønsket tidspunkt.