Brannvernlederkurs


Om kurset

I den nye Brannforebyggende forskriften av 2016 stilles det ikke krav til at det skal være Brannvernleder for særskilte brannobjekter.
Eier og bruker kan organisere brannvernet som de vil. Dette kurset gir kompetanse til å organisere, dimensjonere og lede arbeidet.

Myndighetene forutsetter at:

Eier av et byggverk kjenner kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket.

Leietagere bruker byggverket i samsvar med kravene til brannsikkerhet som gjelder.

(Forskrift om forebyggende brannvern 2016)

Hvem bør delta

Alle som har brannvernansvar for å organisere og dokumentere brannvernet i virksomheten.
Det stilles ikke krav til forkunnskaper for å gjennomgå kurset.

Innhold

Oversikt over relevante lover og forskrifter

Roller i brannberedskapen

Brannårsaker

Konsekvenser av brann

Brannfysikk

Brannkjemi

Risikoanalyse

Alarmsystemer og slokkemidler

Handlingsplaner ved brannalarm

Evakuering

Brannvernrunder

Brannvernskilting

Branndokumentasjon

Branntilsyn

Brannøvelser

Brannvern på reise

Kontakt

Forespørsler om kurset og påmelding kan rettes til Guy Power på mail gp@safe4.com eller telefon  958 69 490.

Etter forespørsel og bestilling kan vi levere dette kurset på lokasjon til ønsket tidspunkt.