HMS kurs for ledere


Om kurset

Kurset dekker hms-opplæring for ledere iht Arbeidsmiljølovens § 3-5. Kurset er på seks timers varighet.

Hvem bør delta

Kurset er oppbygd for virksomhetens toppleder, men er også egnet for mellomledere.

Det stilles ikke krav til forkunnskaper for å gjennomgå kurset.

Innhold

 • Arbeidstilsynets forventninger
 • Arbeidsmiljøloven, aml, om:
  • Partenes plikter
  • Arbeidsmiljøfaktorer
  • Verneombud og AMU mv.
  • Vi ser på Internkontrollforskriften, IK, om:
  • Systematisk HMS-arbeid
  • Avvik og tiltak
  • Vi ser på Arbeidsmiljøforskriftene om:
  • Organisering, ledelse og medvirkning
  • Arbeidsplassen
  • Utførelse av arbeid
  • Produsentforskriften
  • Tiltak og grenseverdier
  • Administrative ordninger
  • Vi ser på beredskap om:
  • Safety / security / brannvern
  • Håndtering av katastrofer mv.

Kontakt

Forespørsler om kurset og påmelding kan rettes til Guy Power på mail gp@safe4.com eller telefon  958 69 490.

Etter forespørsel og bestilling kan vi levere dette kurset på lokasjon til ønsket tidspunkt.