baater

PFSO kurs

OM KURSET

Kurset er basert på IMO Model Course 3.21 – Port Facility Security Officer, kurset er tilpasset norske forhold. Kurset er godkjent av kystverket som kurs for PFSO.

Deltakerne skal, gjennom anvendelse av ISPS koden, samt tilført kunnskap om trusler og sikringstiltak, etter endt kurs bli satt i stand til å kunne planlegge, dimensjonere, organisere, iverksette og lede sikringsarbeidet i et havneanlegg. Herunder også sikre utviklingen av en sårbarhetsvurdering(PFSA), sikre utviklingen av, implementere, vedlikeholde og oppdatere en sikringsplan(PFSP), kommunisere med skipenes sikringsoffiserer(SSO), kommunisere med rederienes sikringsoffiserer(CSO), kommunisere med norske myndigheter.

Sentral kurslitteratur er ISPS koden og Forskrift om sikring av havneanlegg.

Kurset avholdes innenfor normal arbeidstid over 3 dager. På dette kurset står praktisk oppgaveløsning under veiledning sentralt i undervisningen. Det stilles ikke krav til forkunnskaper for å gjennomgå kurset.

HVEM BØR DELTA

Den primære målgruppen for dette kurset er personell som skal jobbe som PFSO, stedfortreder for PFSO, assisterende PFSO, eller annet personell som er gitt oppgaver normalt underlagt stillingen PFSO i et havneanlegg.

Men kurset er også godt egnet for personell som skal jobbe som PSO i en havn, RSO, daglig leder for et havneanlegg, eller andre som er tilknyttet det administrative eller organisatoriske arbeidet med sikring av et havneanlegg eller en havn.

INNHOLD
Maritimt sikkerhetsregelverk
Sikkerhetsansvar og roller
Sårbarhetsvurdering(PFSA) og inspeksjoner
Sikkerhetsutstyr Sikkerhetsadministrasjon
Sikringsplan for et havneanlegg(PFSP)
Identifisering av trusler
Sikringstiltak i et havneanlegg
Nødberedskap, driller og øvelser
Sikkerhetsopplæring og trening

KONTAKT

Forespørsler om kurset og påmelding kan rettes til Guy Power på mail gp@safe4.com eller telefon  958 69 490.

Etter forespørsel og bestilling kan vi levere dette kurset på lokasjon til ønsket tidspunkt.

x Logo: ShieldPRO
This Site Is Protected By
ShieldPRO