Sikrings- og beredskapsplan


Sikringsplan 

Safe4 utvikler Sikrings- og beredskapsplaner tilpasset den enkelte virksomhets faktiske behov.

Metodikk

Safe4 Risk Solutions AS utarbeider sikringsplaner etter beste kjente praksis, teori og erfaringer fra samfunnssikkerhet og beredskap. Faglig grunnlag har basis i tilgjengelig litteratur, teori og praksis fra relevant sikringsmetodikk, herunder både militært og sivilt. Struktur og oppbygging tilpasses den enkelte kundes behov.